Általános információk

Általános információk

Számlabetétek

A lakossági bankszámla nemcsak napi pénzügyeinek intézésére alkalmas. Az időlegesen feleslegessé váló pénzeszközeit kedvező kamatozással és az Önnek megfelelő futamidővel le is kötheti számláján.

Takarékszövetkezetünk kétféle lekötési fajtát kínál

Egyszeri lekötés esetén lejáratkor pénzét a kamattal együtt automatikusan visszavezetjük bankszámlájára.

Folyamatos lekötés esetében lejáratkor pénzét - igényei szerint a kamattal együtt vagy a nélkül - ugyanazokkal a feltételekkel ismételten lekötjük anélkül, hogy Önnek újból fel kellene keresnie fiókunkat.

A betét feletti rendelkezés

Számlabetét csak névre szólóan váltható.

Névre szóló: a számlabetét felett a tulajdonos(ok) rendelkezik(nek), akinek adatai megjelennek a szerződésen is, s kifizetéskor a Takarékszövetkezet vizsgálja a betétet feletti rendelkezés jogosultságát, és az eljáró személyazonosságát. Előnye, hogy biztonságos, hiszen csak a tulajdonos vagy meghatalmazottja válthatja vissza, így elvesztése, ellopása esetén illetéktelen személyek nem válthatják ki. Két vagy több személy betételhelyezésekor külön-külön vagy együttes rendelkezés jelölhető meg.

A kamatozás módja

A kamatozás lehet

  • Fix: a kamat mértékét a lejárat előtt a Takarékszövetkezet nem változtathatja meg.
  • Változó: a Takarékszövetkezet jogosult ebben az esetben a betét kamatát a futamidő alatt is megváltoztatni.

A kamat mértékének meghatározása:

  • Sávos: a futamidő egyes szakaszaiban (általában havonta) eltérő mértékű kamatot határoz meg a Takarékszövetkezet.
  • A futamidő alatt végig azonos mértékű
  • Kamatos kamat: a futamidőn belül meghatározott időközönként a kamat tőkésedik, így lejáratkor kamatos kamat érhető el.

A kamatozás minden betéti formánál az elhelyezés napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon ér véget.

Futamidő

A választható számlabetétek futamideje meghatározott időre szól. A futamidő lejárta előtti felbontás esetén a Takarékszövetkezet az egyes konstrukciók Általános Szerződési Feltételeitől függően, az eltelt időre időarányos kamatot fizet. A felmondási kamat 0%.

Betétbiztosítás

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garanciája alá esik a névre szóló takarékbetétek tőke- és kamatösszege személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100.000,- EUR összeghatárig. A kártalanítás összegét a kártalanítást megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A kártalanítási összeghatár meghatározása történik euróban – a kártalanítási kifizetést forintban kell teljesítenie az OBÁ-nak.

Elhalálozási rendelkezés

Nagykorú betétes törvény adta jogából eredően a számlabetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a betétet az általa megjelölt kedvezményezett részére fizesse vissza a Takarékszövetkezet. Az így elhelyezett betét nem tartozik a betétes hagyatékához, a kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet a betét felett.

A rendelkezés a honos fiókban köthető, új és már élő betétekre is. A rendelkezés díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (97 – 107 §) értelmében az OBA Igazgatótanácsa határozata szerint a tagintézetek kötelessége az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót 2011. február 1-től évente legalább egyszer ügyfeleik rendelkezésére bocsátani.
További részletekről az alábbi dokumentumban olvashatnak.

 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Számlabetétek

Kapcsolódó dokumentumok

Hirdetmény Betétekről

Hirdetmény 12 havi sávos kamatozású betét

Általános Szerződési Feltételek Lekötési megbízásokhoz

 

Információk

Információk

Számlabetétek

Az egyes betéttípusok jellegzetességei

Betéttípus Lekötés Kamatfizetés esedékessége Minimum összeg Futamidő Megjegyzés
Lakossági látra szóló bankszámla Nincs Megszűnéskor, vagy kamatelszámolás dec. 31-én 1.000,- Látra szóló Összeghatártól függő sávos kamatozás
Bankszámla lekötés Egyszeri / Folyamatos Lejáratkor vagy fordulónapkor 10.000,- 1-12 hónap Futamidő lejárta előtti felmondási kamat 0%
Takarékszelvény számlabetét Egyszeri / Folyamatos Felmondáskor, az eltelt időre napi kamat 10.000,- 3 hónap Sávos kamatozás
Matrac számlabetét Egyszeri / Folyamatos Felmondáskor, az eltelt időre kamatos kamat 10.000,- 3 és 6 hónap Kamatos kamat
Takarék számlabetét Folyamatos Megszűnéskor, vagy tőkésítés dec. 31-én 10.000,- 12 hónap Forgalmazó takarékbetét
Kamtozó könyves betét Folyamatos Megszűnéskor, vagy tőkésítés dec. 31-én 1.000,- Látra szóló és 1 éves Megszűntetni csak a kiállító fiókban lehetséges
Takarékszelvény Egyszeri Felmondáskor, az eltelt iőre napi kamat 10.000,- 3 hónap Sávos kamatozás, lejárat után nem kamatozik
Sziget-jegy Egyszeri Lejáratkor 10.000,- 4 hónap Lejárat után nem kamatozik
Sávos Hűség Betét

Egyszeri/

Folyamatos

Lejáratkor vagy 90 napon túli felbontáskor 100.000,- 12 hónap Futamidő lejárta előtti felbontáskor az adott kamatsávnak megfelelő kamatot fizet
Start-számla betét Nincs Megszűnéskor, vagy kamatelszámolás dec. 31-én 1.000,- Látra szóló Jogszabályi keretek között nyitható és szűntethető meg
Gyámhatósági számla Nincs Megszűnéskor, vagy kamatelszámolás dec. 31-én  1.000,- Látra szóló Nyitás, forgalmazás és megszűntetés gyáhatósági határozat alapján
Király megtakarítási számla Egyszeri Lejáratkor 3.000,- 6, 12 hónap Futamidő lejárta előtti felmondási kamat 0%
Tartós befektetési betétszámla Látra szóló Megszűnéskor és kamatelszámolás dec. 31-én 100.000,- 3+2év Évente egy számla nyitható, a kamatadó mértéke kedvezményes

 

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...